fbpx

Cześć,

redakcja jest pierwszym etapem pracy nad tekstem i jest już bardziej zaawansowana niż korekta. Tutaj ważne jest wszystko i na wszystko trzeba zwrócić uwagę.

To po prostu redagowanie publikacji, czyli nanoszenie w treści dokumentu poprawek:

  • stylistycznych,
  • gramatycznych,
  • leksykalnych,
  • składniowych,
  • logicznych itp.

Redaktor dba również o:

  • poprawność kompozycji,
  • logiczność wywodu,
  • formatowanie tekstu.

Dzięki temu publikacja staje się bardziej czytelna, a więc zyskuje na jakości. Redakcja to także uporządkowanie narracji, sprawdzenie faktów, stylistyczne ujednolicenie tekstu – jednak z poszanowaniem stylu autora. Czasem są to tylko drobne usterki, a czasem zdania po prostu nie wyglądają i nie brzmią dobrze. Po pierwszym czytaniu, czyli po jednorazowej redakcji tekstu, można wyeliminować około 98–99% błędów językowych!

 

Pozdrawiam
Kasia
Pracownia Korekty